ABSA Michiel van der Merwe

ABSA Michiel van der Merwe
Groot applousaanMichiel en syspanmaatsvirhierdiebesondereprojek ten bate van die Gidshond Vereeniging.

Hulle het Maandag 04 Maart 2013 vanaf Beaufort-Wes vertrek per fietse via Sir Lowrie’s pas tot in die KaapwaarhulleSondag 09 Maart 2013 die fietstoerafgesluit het met die Cape Argus.

1

Onsfietsryers (met die wegpsring in Beaufort-Wes).  Onsfietsryers se name soos op wegspringfoto van links naregsisPiet van Vuuren; WollieWolhuter; Willem Boshoff; Mia Swart; Michiel van der Merwe; Snowy Swart

2

aan die einde in die Strand.
In Bloemfontein oppadna Beaufort Wes staan die voorsitter van die Landsdiens-beweging, asookLouzanne Coetzee en Oakley vir geld oorhandiging.

3

No comments yet.

Leave a Reply